נתונים מכנסת פתוחה, מבוסס על קוד מ-d3.js.
מוצגים ה-% החזקים ביותר מכלל הקשרים בין הח"כים
סתם חברים
הכי חברים